Barn og unge 2016

Tabeller for Buskerud

Befolkning

Familie

Helse

Barnehage

Skole

Arbeid

Økonomi

Barnevern