Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger med barn etter alder og husholdningstype. Fylke pr. 1. januar 2016
  I alt Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år)
Hele landet 2 348 797  894 126  558 429  233 895  255 733 28 425 84 006  173 396 86 549 17 343 16 895
                       
16 Sør-Trøndelag  149 931 59 938 35 678 14 589 15 301 1 267 4 324 10 128 6 117 1 135 1 454
1601 Trondheim 96 638 42 047 22 278 9 119 8 808  599 2 277 5 434 4 484  620  972
160101 Midtbyen 25 478 11 023 6 118 2 218 2 254  148  581 1 349 1 393  148  246
160102 Østbyen 25 992 10 770 6 682 2 443 2 274  174  624 1 364 1 288  138  235
160103 Lerkendal 25 499 10 506 6 036 2 663 2 419  173  606 1 524 1 120  181  271
160104 Heimdal 14 245 4 429 3 441 1 793 1 861  104  466 1 197  581  153  220
160199a Uoppgitt bydel Trondheim 5 424 5 319 1 2 0 0 0 0  102 0 0
1612 Hemne 1 849  659  480  156  204 32 80  137 52 24 25
1613 Snillfjord  423  161  105 28 42 4 8 45 15 7 8
1617 Hitra 2 130  841  495  164  214 33 84  152  106 27 14
1620 Frøya 2 123  784  516  226  210 19 74  156  110 17 11
1621 Ørland 2 324  881  584  191  259 35 78  173 80 26 17
1622 Agdenes  743  261  192 49 71 16 22 79 30 11 12
1624 Rissa 2 833  993  713  248  361 31 98  245 84 35 25
1627 Bjugn 2 194  854  577  217  177 33 88  141 68 17 22
1630 Åfjord 1 437  527  373  101  169 16 48  131 45 18 9
1632 Roan  438  181  110 29 40 2 11 38 18 5 4
1633 Osen  441  166  134 31 43 1 12 34 11 3 6
1634 Oppdal 3 012 1 130  748  269  362 31  101  258 61 31 21
1635 Rennebu 1 100  409  287 70  115 15 27  121 28 13 15
1636 Meldal 1 758  633  492  167  185 25 55  152 32 8 9
1638 Orkdal 5 103 1 723 1 332  531  590 82  203  431  128 36 47
1640 Røros 2 602 1 050  646  177  258 15  108  241 71 9 27
1644 Holtålen  865  290  226 52  103 11 34  106 27 8 8
1648 Midtre Gauldal 2 618  878  621  259  300 31 80  257  117 47 28
1653 Melhus 6 487 1 894 1 624  803  892 77  279  620  180 58 60
1657 Skaun 2 995  787  751  471  429 49  119  252 86 30 21
1662 Klæbu 2 324  608  552  315  409 36  115  177 68 19 25
1663 Malvik 5 367 1 434 1 312  755  830 54  248  514  149 36 35
1664 Selbu 1 762  622  441  142  198 17 63  179 50 21 29
1665 Tydal  365  125 89 19 32 3 12 55 17 9 4

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå