Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger med barn etter alder og husholdningstype. Fylke pr. 1. januar 2016
  I alt Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år)
Hele landet 2 348 797  894 126  558 429  233 895  255 733 28 425 84 006  173 396 86 549 17 343 16 895
                       
14 Sogn og Fjordane 46 289 16 737 10 910 4 397 5 462  507 1 481 4 328 1 529  515  423
1401 Flora 4 862 1 672 1 083  487  652 92  201  421  173 54 27
1411 Gulen  977  345  244 90  123 5 23  107 24 12 4
1412 Solund  338  125 91 21 43 2 2 38 11 2 3
1413 Hyllestad  594  214  164 36 75 5 17 52 20 5 6
1416 Høyanger 1 828  701  436  144  195 15 99  169 48 10 11
1417 Vik 1 121  407  279 96  115 6 27  134 39 13 5
1418 Balestrand  559  209  148 45 66 3 17 56 11 2 2
1419 Leikanger  937  301  264  100  126 13 29 71 22 6 5
1420 Sogndal 4 205 1 822  979  349  388 21 37  247  244 37 81
1421 Aurland  760  292  166 58 81 8 21 89 31 9 5
1422 Lærdal  918  326  241 58  109 11 27  102 22 14 8
1424 Årdal 2 454  945  642  221  255 26 86  201 59 10 9
1426 Luster 2 050  683  495  215  245 20 71  226 57 21 17
1428 Askvoll 1 238  425  326  100  134 12 32  142 28 24 15
1429 Fjaler 1 157  457  257  103  112 14 31  110 48 18 7
1430 Gaular 1 108  340  237  130  145 13 29  138 40 26 10
1431 Jølster 1 229  434  275  128  157 18 48  107 36 12 14
1432 Førde 5 511 2 038 1 172  646  677 69  237  441  152 47 32
1433 Naustdal 1 144  378  270  125  132 22 32  112 39 19 15
1438 Bremanger 1 577  536  399  125  194 13 40  171 63 17 19
1439 Vågsøy 2 493  864  627  264  292 22 62  235 79 23 25
1441 Selje 1 124  366  310 87  136 6 33  125 31 15 15
1443 Eid 2 422  826  559  235  297 29  108  227 82 30 29
1444 Hornindal  447  146 89 40 68 4 14 65 6 9 6
1445 Gloppen 2 366  869  554  195  265 32 73  250 62 35 31
1449 Stryn 2 870 1 016  603  299  380 26 85  292  102 45 22

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå