Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger med barn etter alder og husholdningstype. Fylke pr. 1. januar 2016
  I alt Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år)
Hele landet 2 348 797  894 126  558 429  233 895  255 733 28 425 84 006  173 396 86 549 17 343 16 895
                       
07 Vestfold  110 212 40 328 28 262 9 964 12 295 1 462 4 619 8 428 3 423  675  756
0701 Horten 12 805 4 919 3 270 1 108 1 332  124  470  935  438 77  132
0702 Holmestrand 4 880 1 777 1 298  442  513 69  211  357  138 29 46
0704 Tønsberg 19 577 7 860 4 686 1 797 1 989  288  787 1 325  650 93  102
0706 Sandefjord 20 637 7 725 5 136 1 815 2 323  294  982 1 540  582  115  125
0709 Larvik 19 918 7 306 5 273 1 690 2 151  252  814 1 624  568  122  118
0711 Svelvik 2 937  988  784  230  347 36  133  281 98 18 22
0713 Sande 3 852 1 168  983  428  514 54  152  339  140 38 36
0714 Hof 1 401  492  371  116  186 18 49  100 51 8 10
0716 Re 3 924 1 228 1 054  410  506 46  166  308  138 37 31
0719 Andebu 2 527  827  670  286  308 39 95  182 75 23 22
0720 Stokke 4 970 1 641 1 269  513  619 63  195  417  180 37 36
0722 Nøtterøy 9 374 3 155 2 514  891 1 132  146  419  759  247 52 59
0723 Tjøme 2 304  860  643  141  242 25 95  178 89 19 12
0728 Lardal 1 106  382  311 97  133 8 51 83 29 7 5

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå