Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger med barn etter alder og husholdningstype. Fylke pr. 1. januar 2016
  I alt Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år)
Hele landet 2 348 797  894 126  558 429  233 895  255 733 28 425 84 006  173 396 86 549 17 343 16 895
                       
01 Østfold  129 094 46 517 33 060 11 647 14 585 1 812 5 418 9 993 4 188  964  910
0101 Halden 14 228 5 524 3 627 1 179 1 481  212  551 1 058  404 89  103
0104 Moss 14 941 6 009 3 568 1 285 1 506  220  644 1 069  453 90 97
0105 Sarpsborg 24 310 8 852 5 961 2 250 2 710  371 1 104 1 871  788  204  199
0106 Fredrikstad 35 063 12 504 8 921 3 075 4 111  481 1 461 2 782 1 227  282  219
0111 Hvaler 2 041  672  650  147  210 17 67  182 71 11 14
0118 Aremark  603  198  184 46 79 9 22 45 10 6 4
0119 Marker 1 637  594  501  125  170 21 47  114 44 14 7
0121 Rømskog  290  102 81 21 38 3 4 30 9 2 0
0122 Trøgstad 2 404  880  617  216  265 27 91  173 94 14 27
0123 Spydeberg 2 437  767  655  271  298 20  119  189 88 16 14
0124 Askim 6 890 2 481 1 723  664  737  109  305  556  210 43 62
0125 Eidsberg 5 077 1 862 1 291  416  565 86  246  392  155 30 34
0127 Skiptvet 1 558  497  412  158  215 25 57  116 48 16 14
0128 Rakkestad 3 506 1 213  982  340  390 45  111  247  118 37 23
0135 Råde 3 060  896  922  284  386 33 95  282  115 32 15
0136 Rygge 6 649 2 197 1 785  598  873 76  295  552  183 47 43
0137 Våler 2 110  568  591  297  275 22 92  155 76 15 19
0138 Hobøl 2 290  701  589  275  276 35  107  180 95 16 16

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå