Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform. Kommune og bydel. 1. januar 2016. Prosent
Fylke, kommune og bydel I alt Gifte par Samboerpar
I alt Uten barn Med barn I alt Uten barn Med barn
Hele landet 1 204 562 71,6 43,6 28,0 28,4 14,1 14,2
               
16 Sør-Trøndelag 75 383 63,5 39,5 24,0 36,5 19,1 17,4
1601 Trondheim 45 459 59,4 35,3 24,1 40,6 23,7 16,9
160101 Midtbyen 11 902 57,5 34,0 23,5 42,5 26,8 15,7
160102 Østbyen 12 682 55,6 33,2 22,4 44,4 28,3 16,2
160103 Lerkendal 12 603 61,4 36,6 24,8 38,6 21,4 17,2
160104 Heimdal 8 269 64,8 38,1 26,7 35,2 15,8 19,4
160199 Uoppgitt bydel 3 0,0 0,0 0,0  100,0 33,3 66,7
1612 Hemne  997 71,0 49,9 21,1 29,0 11,1 17,9
1613 Snillfjord  229 71,6 52,4 19,2 28,4 11,4 17,0
1617 Hitra 1 034 69,7 47,8 22,0 30,3 13,2 17,0
1620 Frøya 1 088 69,9 45,7 24,3 30,1 13,6 16,5
1621 Ørland 1 198 68,3 46,8 21,5 31,7 13,0 18,7
1622 Agdenes  404 78,2 56,2 22,0 21,8 10,1 11,6
1624 Rissa 1 558 71,8 48,4 23,4 28,2 10,1 18,2
1627 Bjugn 1 110 68,6 49,2 19,5 31,4 13,6 17,7
1630 Åfjord  788 74,5 53,2 21,3 25,5 9,6 15,9
1632 Roan  224 71,4 50,4 21,0 28,6 16,1 12,5
1633 Osen  241 71,8 53,5 18,3 28,2 12,4 15,8
1634 Oppdal 1 619 74,1 48,9 25,3 25,9 10,0 15,9
1635 Rennebu  599 78,5 57,1 21,4 21,5 8,3 13,2
1636 Meldal  969 70,1 49,1 20,9 29,9 13,7 16,2
1638 Orkdal 2 847 69,2 45,8 23,4 30,8 13,2 17,6
1640 Røros 1 289 66,9 48,4 18,5 33,1 16,2 16,9
1644 Holtålen  479 72,4 54,3 18,2 27,6 11,3 16,3
1648 Midtre Gauldal 1 465 70,6 47,4 23,2 29,4 10,7 18,7
1653 Melhus 3 899 69,1 42,7 26,4 30,9 12,0 18,9
1657 Skaun 1 906 65,0 38,1 26,9 35,0 12,7 22,3
1662 Klæbu 1 440 67,8 37,4 30,4 32,2 10,8 21,3
1663 Malvik 3 368 68,4 40,3 28,1 31,6 11,4 20,2
1664 Selbu  968 71,2 50,3 20,9 28,8 10,6 18,2
1665 Tydal  205 74,1 59,0 15,1 25,9 10,2 15,6

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå