Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform. Kommune. 1. januar 2016. Prosent
Fylke og kommune I alt Gifte par Samboerpar
I alt Uten barn Med barn I alt Uten barn Med barn
Hele landet 1 189 942 72,2 43,7 28,5 27,8 13,7 14,1
14 Sogn og Fjordane 25 078 73,8 47,9 25,9 26,2 10,4 15,8
1401 Flora 2 637 72,2 44,8 27,4 27,8 10,3 17,5
1411 Gulen  558 79,6 53,0 26,5 20,4 6,6 13,8
1412 Solund  191 80,6 59,2 21,5 19,4 6,3 13,1
1413 Hyllestad  319 77,7 55,5 22,3 22,3 7,2 15,0
1416 Høyanger  912 73,2 51,1 22,1 26,8 10,3 16,4
1417 Vik  616 81,5 57,8 23,7 18,5 5,7 12,8
1418 Balestrand  308 77,3 52,3 25,0 22,7 10,7 12,0
1419 Leikanger  557 72,0 48,3 23,7 28,0 9,9 18,1
1420 Sogndal 2 051 58,9 36,9 22,0 41,1 24,2 16,9
1421 Aurland  387 71,1 49,6 21,4 28,9 12,7 16,3
1422 Lærdal  491 73,5 54,2 19,3 26,5 9,6 16,9
1424 Årdal 1 289 73,1 51,4 21,7 26,9 10,6 16,3
1426 Luster 1 177 73,7 48,9 24,8 26,3 9,8 16,5
1428 Askvoll  714 81,1 57,4 23,7 18,9 6,0 12,9
1429 Fjaler  580 77,9 52,1 25,9 22,1 8,3 13,8
1430 Gaular  660 76,2 48,2 28,0 23,8 6,4 17,4
1431 Jølster  654 77,7 48,8 28,9 22,3 5,5 16,8
1432 Førde 2 889 66,1 37,7 28,5 33,9 14,7 19,2
1433 Naustdal  660 75,6 50,0 25,6 24,4 7,0 17,4
1438 Bremanger  889 79,1 53,4 25,6 20,9 8,1 12,8
1439 Vågsøy 1 416 79,4 50,2 29,2 20,6 8,1 12,4
1441 Selje  668 81,3 56,1 25,1 18,7 7,2 11,5
1443 Eid 1 337 75,5 49,0 26,6 24,5 8,3 16,2
1444 Hornindal  267 80,1 48,7 31,5 19,9 6,7 13,1
1445 Gloppen 1 282 81,8 54,2 27,6 18,2 6,2 11,9
1449 Stryn 1 569 76,1 46,2 29,9 23,9 7,5 16,4

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå