Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform. Kommune. 1. januar 2016. Prosent
Fylke og kommune I alt Gifte par Samboerpar
I alt Uten barn Med barn I alt Uten barn Med barn
Hele landet 1 204 562 71,6 43,6 28,0 28,4 14,1 14,2
               
09 Aust-Agder 27 098 77,5 47,6 29,9 22,5 10,6 11,9
0901 Risør 1 601 78,0 54,1 23,9 22,0 7,9 14,1
0904 Grimstad 5 447 75,6 43,9 31,7 24,4 12,8 11,6
0906 Arendal 10 218 76,6 48,0 28,6 23,4 11,0 12,4
0911 Gjerstad  579 76,9 51,6 25,2 23,1 11,9 11,2
0912 Vegårshei  472 83,5 48,1 35,4 16,5 6,8 9,7
0914 Tvedestrand 1 403 78,5 51,5 27,0 21,5 10,9 10,6
0919 Froland 1 369 76,2 43,4 32,8 23,8 11,0 12,9
0926 Lillesand 2 545 79,9 47,9 32,0 20,1 9,2 11,0
0928 Birkenes 1 206 79,6 42,7 36,9 20,4 8,6 11,8
0929 Åmli  405 81,2 50,6 30,6 18,8 8,1 10,6
0935 Iveland  323 85,8 51,1 34,7 14,2 7,4 6,8
0937 Evje og Hornnes  811 78,5 50,8 27,7 21,5 8,8 12,7
0938 Bygland  260 81,5 55,4 26,2 18,5 5,8 12,7
0940 Valle  259 84,2 56,4 27,8 15,8 7,7 8,1
0941 Bykle  200 77,0 46,0 31,0 23,0 12,0 11,0

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå