Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform. Kommune. 1. januar 2016. Prosent
Fylke og kommune I alt Gifte par Samboerpar
I alt Uten barn Med barn I alt Uten barn Med barn
Hele landet 1 204 562 71,6 43,6 28,0 28,4 14,1 14,2
               
07 Vestfold 57 678 74,4 47,3 27,1 25,6 12,8 12,8
0701 Horten 6 529 72,1 46,5 25,5 27,9 14,7 13,2
0702 Holmestrand 2 584 72,9 47,7 25,2 27,1 13,6 13,5
0704 Tønsberg 9 458 73,4 44,9 28,5 26,6 13,9 12,7
0706 Sandefjord 10 565 74,9 47,1 27,8 25,1 12,6 12,6
0709 Larvik 10 516 75,6 50,0 25,6 24,4 12,2 12,2
0711 Svelvik 1 603 73,8 50,1 23,7 26,2 12,4 13,8
0713 Sande 2 243 73,8 45,8 28,0 26,2 10,6 15,6
0714 Hof  764 74,1 46,3 27,7 25,9 13,0 13,0
0716 Re 2 260 75,9 45,3 30,6 24,1 12,1 11,9
0719 Andebu 1 439 69,5 42,8 26,7 30,5 14,1 16,4
0720 Stokke 2 766 75,3 46,1 29,2 24,7 11,4 13,3
0722 Nøtterøy 5 151 76,6 48,4 28,2 23,4 11,1 12,3
0723 Tjøme 1 183 78,3 54,3 24,0 21,7 12,0 9,7
0728 Lardal  617 74,9 48,1 26,7 25,1 13,1 12,0

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå