Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform. Kommune. 1. januar 2016. Prosent
Fylke og kommune I alt Gifte par Samboerpar
I alt Uten barn Med barn I alt Uten barn Med barn
Hele landet 1 204 562 71,6 43,6 28,0 28,4 14,1 14,2
               
01 Østfold 68 348 74,9 47,7 27,1 25,1 12,3 12,8
0101 Halden 7 216 73,3 47,9 25,3 26,7 13,6 13,1
0104 Moss 7 242 75,2 46,9 28,3 24,8 12,9 11,9
0105 Sarpsborg 12 629 75,2 47,6 27,7 24,8 11,6 13,2
0106 Fredrikstad 18 609 74,8 47,5 27,3 25,2 12,4 12,8
0111 Hvaler 1 184 77,7 58,3 19,4 22,3 10,3 12,0
0118 Aremark  358 78,5 51,4 27,1 21,5 11,7 9,8
0119 Marker  923 76,4 54,1 22,3 23,6 12,4 11,3
0121 Rømskog  165 87,9 57,0 30,9 12,1 7,3 4,8
0122 Trøgstad 1 268 71,8 46,3 25,6 28,2 13,5 14,7
0123 Spydeberg 1 398 75,2 47,8 27,4 24,8 10,3 14,5
0124 Askim 3 608 74,0 46,5 27,5 26,0 13,4 12,5
0125 Eidsberg 2 619 74,2 47,7 26,5 25,8 13,5 12,3
0127 Skiptvet  911 72,7 44,8 27,9 27,3 12,4 14,9
0128 Rakkestad 1 971 75,1 48,1 26,9 24,9 12,5 12,4
0135 Råde 1 867 79,0 51,7 27,3 21,0 10,4 10,6
0136 Rygge 3 746 76,3 48,3 28,0 23,7 11,1 12,7
0137 Våler 1 321 74,1 43,1 31,0 25,9 11,9 14,0
0138 Hobøl 1 313 72,8 44,5 28,3 27,2 12,3 14,9

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå