Statistisk sentralbyrå

1 Familier etter familietype. Kommune. 1. januar 2016
Fylke I alt Enpersonfamilie Par med små barn Par med store barn Mor/far med små barn Mor/far med store barn Par uten barn Par med voksne med barn Mor/far med voksne barn Andre familier
Hele landet 2 494 084 1 088 123  245 177  265 459 34 199 92 799  582 631  120 742 64 950 4
                     
16 Sør-Trøndelag  160 183 73 620 15 333 16 002 1 628 5 164 37 463 7 225 3 748 -
1601 Trondheim  102 213 51 121 9 538 8 975  929 2 966 22 893 3 720 2 071 -
160101 Midtbyen 27 596 14 075 2 314 2 358  194  734 6 430  963  528 -
160102 Østbyen 27 902 13 542 2 536 2 365  216  775 6 976  975  517 -
160103 Lerkendal 27 353 13 028 2 773 2 522  240  784 6 323 1 076  607 -
160104 Heimdal 15 317 5 749 1 880 1 942  169  617 3 638  850  472 -
160199 Uoppgitt bydel 5 554 5 551 2 - - - 1 - - -
1612 Hemne 1 960  772  172  219 39 92  517 99 50 -
1613 Snillfjord  454  193 35 48 4 10  116 32 16 -
1617 Hitra 2 308 1 071  178  225 43 92  526  113 60 -
1620 Frøya 2 301 1 034  231  219 29 81  536  117 54 -
1621 Ørland 2 470 1 077  211  273 41 82  604  118 64 -
1622 Agdenes  803  325 57 81 18 25  212 57 28 -
1624 Rissa 2 999 1 194  269  379 46  108  745  170 88 -
1627 Bjugn 2 316 1 003  224  189 43  101  605 96 55 -
1630 Åfjord 1 512  610  116  177 19 50  398 97 45 -
1632 Roan  467  215 30 45 4 12  118 32 11 -
1633 Osen  464  194 33 49 2 13  137 23 13 -
1634 Oppdal 3 144 1 279  295  374 35  111  780  180 90 -
1635 Rennebu 1 166  476 83  124 16 33  305 87 42 -
1636 Meldal 1 813  706  171  191 30 59  500  110 46 -
1638 Orkdal 5 340 1 996  557  615 91  228 1 400  292  161 -
1640 Røros 2 714 1 194  184  272 17  122  675  162 88 -
1644 Holtålen  917  352 58  107 13 38  239 76 34 -
1648 Midtre Gauldal 2 879 1 193  294  321 41 89  663  192 86 -
1653 Melhus 6 851 2 319  845  928 92  309 1 705  446  207 -
1657 Skaun 3 151  963  494  447 54  125  795  188 85 -
1662 Klæbu 2 461  778  326  424 43  127  575  126 62 -
1663 Malvik 5 689 1 819  778  854 67  260 1 376  380  155 -
1664 Selbu 1 883  753  159  219 19 74  470  124 65 -
1665 Tydal  399  159 28 35 3 13 98 44 19 -

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå