Statistisk sentralbyrå

1 Familier etter familietype. Kommune. 1. januar 2016
Fylke I alt Enpersonfamilie Par med små barn Par med store barn Mor/far med små barn Mor/far med store barn Par uten barn Par med voksne med barn Mor/far med voksne barn Andre familier
Hele landet 2 494 084 1 088 123  245 177  265 459 34 199 92 799  582 631  120 742 64 950 4
                     
01 Østfold  136 213 55 622 12 266 15 162 2 140 5 848 34 513 6 913 3 749 -
0101 Halden 14 897 6 391 1 232 1 555  242  590 3 775  704  408 -
0104 Moss 15 705 7 006 1 352 1 572  243  686 3 713  666  467 -
0105 Sarpsborg 25 666 10 549 2 374 2 815  453 1 217 6 259 1 268  731 -
0106 Fredrikstad 37 052 15 093 3 255 4 243  580 1 570 9 320 1 957 1 034 -
0111 Hvaler 2 147  806  154  220 20 72  677  136 62 -
0118 Aremark  626  219 50 82 11 23  194 35 12 -
0119 Marker 1 715  684  137  173 22 52  524 93 30 -
0121 Rømskog  303  116 21 38 5 4 88 18 13 -
0122 Trøgstad 2 568 1 102  226  286 31 97  640  121 65 -
0123 Spydeberg 2 578  949  285  304 22  128  693  129 68 -
0124 Askim 7 250 2 926  684  770  132  341 1 806  374  217 -
0125 Eidsberg 5 354 2 214  436  585 95  264 1 343  278  139 -
0127 Skiptvet 1 644  600  167  224 32 62  434 95 30 -
0128 Rakkestad 3 724 1 485  363  412 56  120 1 020  182 86 -
0135 Råde 3 303 1 197  307  405 41 97  954  211 91 -
0136 Rygge 6 970 2 609  633  898 88  315 1 844  395  188 -
0137 Våler 2 248  750  307  293 25 96  609  122 46 -
0138 Hobøl 2 463  926  283  287 42  114  620  129 62 -

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå