Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2016
  I alt Gutter Jenter
Sør-Trøndelag i alt1 7 117 3 632 3 485
       
Polen  631  331  300
Somalia  450  238  212
Litauen  431  226  205
Tyrkia  410  209  201
Irak  355  188  167
Eritrea  283  148  135
Afghanistan  283  134  149
Tyskland  277  130  147
Vietnam  244  127  117
Iran  194 94  100
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå