Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2016
  I alt Gutter Jenter
Sogn og Fjordane i alt1 2 718 1 381 1 337
       
Polen  469  243  226
Somalia  240  121  119
Litauen  201  104 97
Eritrea  174 86 88
Nederland  112 55 57
Tyskland  112 53 59
Syria  103 54 49
Slovakia 93 48 45
Romania 88 46 42
Sri Lanka 76 32 44
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå