Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2016
  I alt Gutter Jenter
Aust-Agder i alt1 3 469 1 776 1 693
       
Polen  553  269  284
Litauen  191  101 90
Tyskland  182  102 80
Irak  168 97 71
Somalia  156 78 78
Syria  154 82 72
Afghanistan  145 92 53
Burma  141 73 68
Eritrea  132 61 71
Russland  103 55 48
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå