Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2016
  I alt Gutter Jenter
Østfold i alt 1 11 373 5 940 5 433
       
Irak 1 560  800  760
Somalia 1 326  703  623
Polen 1 310  667  643
Kosovo  909  457  452
Bosnia-Hercegovina  557  301  256
Vietnam  473  239  234
Litauen  410  210  200
Pakistan  280  142  138
Syria  273  150  123
Afghanistan  270  167  103
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå