Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1 etter verdensregion og kjønn. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  577 845  549 557  483 095  459 743 4 113 3 941 28 269 26 603 6 479 6 120 55 189 52 531  700  619
                             
16 Sør-Trøndelag 33 988 32 287 30 356 28 802  135  128 1 040  933  317  324 2 110 2 072 30 28
1601 Trondheim 19 603 18 726 17 097 16 243  103 95  469  425  221  243 1 684 1 697 29 23
1612 Hemne  465  437  427  409 2 - 13 8 2 2 21 17 - 1
1613 Snillfjord  104 69 94 69 - - 3 - 6 - 1 - - -
1617 Hitra  464  434  376  366 1 2 64 43 7 3 16 20 - -
1620 Frøya  479  497  373  391 3 5 88 83 12 12 3 6 - -
1621 Ørland  531  520  511  498 1 1 11 13 1 1 7 7 - -
1622 Agdenes  161  160  143  150 - - 14 6 1 2 3 2 - -
1624 Rissa  760  702  715  663 - - 16 18 9 3 20 17 - 1
1627 Bjugn  526  496  504  476 2 2 5 4 10 6 5 8 - -
1630 Åfjord  336  303  317  289 2 2 9 6 - - 8 6 - -
1632 Roan 90 73 79 60 - - 9 9 2 4 - - - -
1633 Osen 97 89 94 88 - - 3 1 - - - - - -
1634 Oppdal  759  714  692  641 - 1 33 34 1 1 33 37 - -
1635 Rennebu  266  239  244  228 - - 4 2 2 3 16 6 - -
1636 Meldal  391  410  366  380 - 1 15 24 2 - 8 5 - -
1638 Orkdal 1 423 1 234 1 289 1 143 1 - 49 32 6 7 78 51 - 1
1640 Røros  503  504  478  470 2 1 11 16 3 3 8 14 1 -
1644 Holtålen  176  207  162  196 - 1 11 6 1 2 2 2 - -
1648 Midtre Gauldal  666  650  580  573 3 - 57 59 - 1 26 17 - -
1653 Melhus 1 974 1 895 1 842 1 771 7 5 61 51 6 3 58 65 - -
1657 Skaun 1 067  959 1 018  918 1 - 13 16 4 3 31 22 - -
1662 Klæbu  855  792  799  750 1 3 28 22 3 4 24 13 - -
1663 Malvik 1 767 1 695 1 659 1 569 5 9 40 43 14 18 49 54 - 2
1664 Selbu  456  416  434  398 1 - 13 12 - 1 8 5 - -
1665 Tydal 69 66 63 63 - - 1 - 4 2 1 1 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå