Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1 etter verdensregion og kjønn. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  577 845  549 557  483 095  459 743 4 113 3 941 28 269 26 603 6 479 6 120 55 189 52 531  700  619
                             
14 Sogn og Fjordane 12 567 11 850 11 186 10 513 91 71  563  537  149  149  568  572 10 8
1401 Flora 1 441 1 378 1 233 1 180 4 3 65 67 15 7  124  121 - -
1411 Gulen  250  236  218  207 - - 21 20 3 4 8 5 - -
1412 Solund 61 70 54 56 - - 4 10 - - 3 4 - -
1413 Hyllestad  120  142  111  122 2 4 4 11 - 1 3 4 - -
1416 Høyanger  436  443  384  390 4 5 11 11 6 7 30 29 1 1
1417 Vik  271  263  232  230 - - 22 16 6 2 11 15 - -
1418 Balestrand  126  120 90 91 11 8 13 10 4 4 8 7 - -
1419 Leikanger  277  259  262  232 1 3 4 10 - - 10 14 - -
1420 Sogndal  864  832  799  753 3 8 19 17 4 7 38 45 1 2
1421 Aurland  149  167  137  151 - 1 7 13 5 1 - 1 - -
1422 Lærdal  224  193  206  173 7 3 7 8 2 1 2 8 - -
1424 Årdal  536  478  482  428 3 - 23 29 9 7 19 14 - -
1426 Luster  607  539  567  503 6 5 22 16 4 2 7 13 1 -
1428 Askvoll  306  311  294  295 5 3 4 4 2 4 1 5 - -
1429 Fjaler  298  337  258  273 1 2 12 10 8 15 17 33 2 4
1430 Gaular  379  334  341  318 1 - 33 15 3 1 1 - - -
1431 Jølster  423  324  376  295 1 - 14 8 3 1 29 20 - -
1432 Førde 1 671 1 519 1 512 1 368 8 6 72 78 9 12 67 54 3 1
1433 Naustdal  363  310  333  301 6 - 14 4 5 3 4 2 1 -
1438 Bremanger  416  394  359  320 - 1 17 17 16 28 24 28 - -
1439 Vågsøy  692  638  618  570 15 11 37 36 4 6 18 15 - -
1441 Selje  264  288  243  270 - - 8 6 3 4 10 8 - -
1443 Eid  717  701  650  634 3 4 18 22 10 2 35 39 1 -
1444 Hornindal  146  131  136  123 - - 7 3 2 3 1 2 - -
1445 Gloppen  678  628  601  567 4 2 15 20 6 12 52 27 - -
1449 Stryn  852  815  690  663 6 2 90 76 20 15 46 59 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå