Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1 etter verdensregion og kjønn. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  577 845  549 557  483 095  459 743 4 113 3 941 28 269 26 603 6 479 6 120 55 189 52 531  700  619
                             
01 Østfold 31 699 29 592 25 759 24 159  236  220 2 150 2 018  230  188 3 311 2 997 13 10
0101 Halden 3 253 3 035 2 731 2 543 27 27  213  215 24 24  257  226 1 -
0104 Moss 3 403 3 209 2 657 2 515 31 20  195  190 38 24  480  459 2 1
0105 Sarpsborg 6 031 5 725 4 706 4 452 50 49  548  511 38 33  686  679 3 1
0106 Fredrikstad 8 526 7 990 6 822 6 437 62 65  489  473 56 28 1 093  982 4 5
0111 Hvaler  431  373  398  345 1 2 8 8 3 2 20 14 1 2
0118 Aremark  153  145  142  138 1 1 1 1 - - 9 5 - -
0119 Marker  373  328  338  299 - 1 13 12 7 3 15 13 - -
0121 Rømskog 67 58 65 50 - - 1 2 1 6 - - - -
0122 Trøgstad  575  537  520  487 1 1 38 31 - 3 16 15 - -
0123 Spydeberg  722  607  626  536 - - 24 27 6 8 66 36 - -
0124 Askim 1 765 1 595 1 307 1 228 18 9  153  129 13 9  274  220 - -
0125 Eidsberg 1 279 1 186  987  946 7 9  135  125 9 13  141 93 - -
0127 Skiptvet  437  453  385  420 2 - 32 25 1 1 17 7 - -
0128 Rakkestad  886  849  748  702 3 3 81 76 5 3 47 64 2 1
0135 Råde  849  697  752  616 15 12 44 29 5 6 33 34 - -
0136 Rygge 1 719 1 596 1 499 1 393 12 6 84 74 10 15  114  108 - -
0137 Våler  645  619  572  546 2 4 45 42 7 4 19 23 - -
0138 Hobøl  585  590  504  506 4 11 46 48 7 6 24 19 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå