Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter innvandringskategori. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 127 402  801 650 71 435  113 129 11 252  120 404 9 532
               
16 Sør-Trøndelag 66 275 52 764 3 017 4 100  534 5 453  407
1601 Trondheim 38 329 29 070 1 855 3 134  354 3 649  267
01 Midtbyen 9 634 7 536  397  591  103  934 73
02 Østbyen 10 022 7 773  473  628 84  990 74
03 Lerkendal 10 731 8 151  536  798  108 1 047 91
04 Heimdal 7 918 5 602  444 1 108 58  677 29
99 Uoppgitt bydel 24 8 5 9 : : -
1612 Hemne  902  783 43 23 : 48 3
1613 Snillfjord  173  151 7 3 : 11 -
1617 Hitra  898  630 78 78 7  100 5
1620 Frøya  976  650  116 96 11  102 :
1621 Ørland 1 051  933 31 11 6 64 6
1622 Agdenes  321  256 24 4 : 34 :
1624 Rissa 1 462 1 284 57 27 15 76 3
1627 Bjugn 1 022  908 25 17 4 67 :
1630 Åfjord  639  584 25 8 : 21 -
1632 Roan  163  128 17 7 : 9 :
1633 Osen  186  180 3 : - : -
1634 Oppdal 1 473 1 216 69 71 7  104 6
1635 Rennebu  505  435 19 14 5 24 8
1636 Meldal  801  696 32 23 : 45 3
1638 Orkdal 2 657 2 220  121  104 27  171 14
1640 Røros 1 007  820 27 32 14  104 10
1644 Holtålen  383  327 15 10 : 27 :
1648 Midtre Gauldal 1 316 1 082 81 82 3 66 :
1653 Melhus 3 869 3 386  141  115 13  194 20
1657 Skaun 2 026 1 808 32 58 12  101 15
1662 Klæbu 1 647 1 402 43 55 9  128 10
1663 Malvik 3 462 2 909  127  107 32  259 28
1664 Selbu  872  788 25 15 5 39 -
1665 Tydal  135  118 4 5 - 8 -
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå