Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter innvandringskategori. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 127 402  801 650 71 435  113 129 11 252  120 404 9 532
               
09 Aust-Agder 25 807 19 656 1 784 1 685  245 2 235  202
0901 Risør 1 354 1 053  106 67 15  108 5
0904 Grimstad 5 260 4 021  337  318 57  475 52
0906 Arendal 9 555 7 034  668  782  100  904 67
0911 Gjerstad  471  393 33 23 3 17 :
0912 Vegårshei  486  401 40 15 - 28 :
0914 Tvedestrand 1 244  958 93 76 10  102 5
0919 Froland 1 384 1 159 57 52 9  100 7
0926 Lillesand 2 515 1 928  136  144 29  243 35
0928 Birkenes 1 328 1 066 69 75 11 98 9
0929 Åmli  387  273 57 30 : 22 3
0935 Iveland  321  252 41 14 - 12 :
0937 Evje og Hornnes  831  615 65 65 4 77 5
0938 Bygland  228  185 18 5 : 15 4
0940 Valle  239  187 29 8 : 11 :
0941 Bykle  204  131 35 11 : 23 :
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå