Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter innvandringskategori. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 127 402  801 650 71 435  113 129 11 252  120 404 9 532
               
07 Vestfold 51 493 37 570 3 047 4 475  588 5 396  417
0701 Horten 5 662 4 034  362  526 65  640 35
0702 Holmestrand 2 175 1 641  104  134 26  252 18
0704 Tønsberg 8 690 6 361  432  724 96  999 78
0706 Sandefjord 9 739 6 566  672 1 138  136 1 150 77
0709 Larvik 8 919 6 522  561  904 90  774 68
0711 Svelvik 1 310  995 73 74 21  140 7
0713 Sande 2 130 1 629  114  139 14  224 10
0714 Hof  676  556 26 32 5 53 4
0716 Re 2 158 1 742  112  119 9  157 19
0719 Andebu 1 337 1 057 81 87 4  106 :
0720 Stokke 2 566 1 919  185  172 31  236 23
0722 Nøtterøy 4 723 3 514  220  349 72  507 61
0723 Tjøme  885  619 73 62 16  103 12
0728 Lardal  523  415 32 15 3 55 3
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå