Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter innvandringskategori. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 127 402  801 650 71 435  113 129 11 252  120 404 9 532
               
01 Østfold 61 291 42 451 3 920 7 453  616 6 369  482
0101 Halden 6 288 4 557  316  698 57  614 46
0104 Moss 6 612 4 094  477  963  112  919 47
0105 Sarpsborg 11 756 7 945  843 1 755 82 1 042 89
0106 Fredrikstad 16 516 11 250 1 002 2 255  158 1 714  137
0111 Hvaler  804  646 45 16 12 72 13
0118 Aremark  298  251 14 4 7 15 7
0119 Marker  701  528 37 27 11 93 5
0121 Rømskog  125 88 5 5 : 24 :
0122 Trøgstad 1 112  903 56 49 5 90 9
0123 Spydeberg 1 329 1 025  105 62 10  111 16
0124 Askim 3 360 2 066  224  601 34  415 20
0125 Eidsberg 2 465 1 662  246  286 19  234 18
0127 Skiptvet  890  718 55 30 11 74 :
0128 Rakkestad 1 735 1 296  102  183 19  122 13
0135 Råde 1 546 1 213  106 72 14  128 13
0136 Rygge 3 315 2 440  148  275 28  393 31
0137 Våler 1 264  947 66 80 18  148 5
0138 Hobøl 1 175  822 73 92 17  161 10
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå