Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1. Fylke. 2015
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 67 276 15 303 6 116 9 187 37 474 6 595 3 256 3 339 29 802 8 708 2 860 5 848
                         
16 Sør-Trøndelag 3 618  612  287  325 2 208  251  131  120 1 410  361  156  205
1601 Trondheim 2 592  384  184  200 1 749  190  106 84  843  194 78  116
1612 Hemne  121 28 9 19 7 2 2 -  114 26 7 19
1613 Snillfjord 3 1 - 1 1 - - - 2 1 - 1
1617 Hitra 97 14 6 8 48 - - - 49 14 6 8
1620 Frøya  170 21 9 12 37 7 4 3  133 14 5 9
1621 Ørland 38 13 8 5 7 - - - 31 13 8 5
1622 Agdenes 12 - - - 10 2 1 1 2 -2 -1 -1
1624 Rissa 19 5 - 5 44 - - - -25 5 - 5
1627 Bjugn 29 3 3 - 19 3 1 2 10 - 2 -2
1630 Åfjord 24 8 6 2 10 3 - 3 14 5 6 -1
1632 Roan 7 - - - 1 - - - 6 - - -
1633 Osen 1 - - - - - - - 1 - - -
1634 Oppdal 42 10 2 8 20 1 - 1 22 9 2 7
1635 Rennebu 14 7 2 5 3 - - - 11 7 2 5
1636 Meldal 18 8 3 5 12 - - - 6 8 3 5
1638 Orkdal 62 24 11 13 33 10 7 3 29 14 4 10
1640 Røros 60 14 6 8 19 1 1 - 41 13 5 8
1644 Holtålen 5 1 1 - 5 - - - - 1 1 -
1648 Midtre Gauldal 38 7 4 3 22 1 - 1 16 6 4 2
1653 Melhus 86 20 15 5 40 7 4 3 46 13 11 2
1657 Skaun 30 5 4 1 24 4 1 3 6 1 3 -2
1662 Klæbu 29 2 1 1 17 4 1 3 12 -2 - -2
1663 Malvik 97 29 8 21 66 14 3 11 31 15 5 10
1664 Selbu 20 7 5 2 14 2 - 2 6 5 5 -
1665 Tydal 4 1 - 1 - - - - 4 1 - 1
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå