Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1. Fylke. 2015
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 67 276 15 303 6 116 9 187 37 474 6 595 3 256 3 339 29 802 8 708 2 860 5 848
                         
14 Sogn og Fjordane 1 498  402  111  291  511 88 51 37  987  314 60  254
1401 Flora  170 56 15 41 55 9 5 4  115 47 10 37
1411 Gulen 34 7 3 4 9 2 2 - 25 5 1 4
1412 Solund 12 4 1 3 8 2 - 2 4 2 1 1
1413 Hyllestad 17 3 - 3 2 - - - 15 3 - 3
1416 Høyanger  131 32 12 20 21 7 4 3  110 25 8 17
1417 Vik 24 10 2 8 4 - - - 20 10 2 8
1418 Balestrand 27 9 5 4 10 2 - 2 17 7 5 2
1419 Leikanger 21 8 4 4 13 4 1 3 8 4 3 1
1420 Sogndal  142 16 5 11 43 4 3 1 99 12 2 10
1421 Aurland 23 - - - 17 3 1 2 6 -3 -1 -2
1422 Lærdal 40 4 2 2 13 4 3 1 27 - -1 1
1424 Årdal  119 13 5 8 20 5 4 1 99 8 1 7
1426 Luster 42 8 4 4 13 5 4 1 29 3 - 3
1428 Askvoll 3 1 1 - 8 3 3 - -5 -2 -2 -
1429 Fjaler 89 56 - 56 69 1 - 1 20 55 - 55
1430 Gaular 11 3 2 1 4 - - - 7 3 2 1
1431 Jølster  103 47 2 45 11 2 1 1 92 45 1 44
1432 Førde  186 34 16 18 50 8 3 5  136 26 13 13
1433 Naustdal 10 6 3 3 7 - - - 3 6 3 3
1438 Bremanger 35 8 2 6 18 5 3 2 17 3 -1 4
1439 Vågsøy 41 13 8 5 14 2 2 - 27 11 6 5
1441 Selje 25 8 2 6 1 - - - 24 8 2 6
1443 Eid 36 4 1 3 20 2 - 2 16 2 1 1
1444 Hornindal 6 - - - 4 - - - 2 - - -
1445 Gloppen 54 17 4 13 18 3 3 - 36 14 1 13
1449 Stryn 97 35 12 23 59 15 9 6 38 20 3 17
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå