Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1. Fylke. 2015
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 67 276 15 303 6 116 9 187 37 474 6 595 3 256 3 339 29 802 8 708 2 860 5 848
                         
09 Aust-Agder 1 148  322  136  186  384 73 28 45  764  249  108  141
0901 Risør  102 23 6 17 26 8 3 5 76 15 3 12
0904 Grimstad  238 59 28 31 62 8 2 6  176 51 26 25
0906 Arendal  321 95 36 59  183 34 14 20  138 61 22 39
0911 Gjerstad 9 2 - 2 2 0 - - 7 2 - 2
0912 Vegårshei 16 5 4 1 3 1 - 1 13 4 4 -
0914 Tvedestrand 35 13 3 10 14 6 1 5 21 7 2 5
0919 Froland 22 7 3 4 13 1 1 - 9 6 2 4
0926 Lillesand  143 40 21 19 25 3 2 1  118 37 19 18
0928 Birkenes 83 17 8 9 13 1 - 1 70 16 8 8
0929 Åmli 24 7 3 4 10 3 1 2 14 4 2 2
0935 Iveland 19 11 4 7 5 2 1 1 14 9 3 6
0937 Evje og Hornnes 25 11 4 7 14 4 1 3 11 7 3 4
0938 Bygland 68 14 6 8 1 0 - - 67 14 6 8
0940 Valle 15 5 2 3 8 1 1 - 7 4 1 3
0941 Bykle 28 13 8 5 5 1 1 - 23 12 7 5
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå