Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1. Fylke. 2015
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  245 735 39 520 20 508 19 012  245 735 39 520 20 508 19 012 . . . .
                         
07 Vestfold 2 331  550  231  319 1 051  213  107  106 1 280  337  124  213
0701 Horten  280 69 22 47  105 4 3 1  175 65 19 46
0702 Holmestrand 88 30 16 14 29 7 4 3 59 23 12 11
0704 Tønsberg  464  118 50 68  221 41 23 18  243 77 27 50
0706 Sandefjord  467  104 44 60  262 63 28 35  205 41 16 25
0709 Larvik  414 84 32 52  146 26 13 13  268 58 19 39
0711 Svelvik 40 9 6 3 18 4 2 2 22 5 4 1
0713 Sande 72 18 11 7 31 7 5 2 41 11 6 5
0714 Hof 23 2 - 2 1 0 - - 22 2 - 2
0716 Re 78 19 12 7 42 16 9 7 36 3 3 -
0719 Andebu 46 11 4 7 18 3 2 1 28 8 2 6
0720 Stokke  146 36 14 22 55 9 6 3 91 27 8 19
0722 Nøtterøy  158 38 15 23 96 24 9 15 62 14 6 8
0723 Tjøme 42 7 4 3 22 6 3 3 20 1 1 -
0728 Lardal 13 5 1 4 5 3 - 3 8 2 1 1
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå