Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1. Fylke. 2015
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 67 276 15 303 6 116 9 187 37 474 6 595 3 256 3 339 29 802 8 708 2 860 5 848
                         
01 Østfold 2 362  651  250  401 1 369  261  124  137  993  390  126  264
0101 Halden  236 55 16 39  188 37 16 21 48 18 - 18
0104 Moss  379 83 31 52  183 33 16 17  196 50 15 35
0105 Sarpsborg  364 90 45 45  196 41 18 23  168 49 27 22
0106 Fredrikstad  574  148 63 85  372 69 40 29  202 79 23 56
0111 Hvaler 28 9 4 5 23 5 2 3 5 4 2 2
0118 Aremark 8 2 1 1 3 0 - - 5 2 1 1
0119 Marker 13 3 2 1 20 3 2 1 -7 0 - -
0121 Rømskog 6 1 - 1 1 0 - - 5 1 - 1
0122 Trøgstad 35 8 1 7 31 7 4 3 4 1 -3 4
0123 Spydeberg 88 65 3 62 26 2 - 2 62 63 3 60
0124 Askim  107 29 15 14 63 12 4 8 44 17 11 6
0125 Eidsberg  102 31 12 19 67 18 7 11 35 13 5 8
0127 Skiptvet 21 4 2 2 23 4 - 4 -2 0 2 -2
0128 Rakkestad 72 30 14 16 36 11 5 6 36 19 9 10
0135 Råde 65 20 12 8 28 8 3 5 37 12 9 3
0136 Rygge 87 23 6 17 62 6 3 3 25 17 3 14
0137 Våler 58 24 13 11 20 2 1 1 38 22 12 10
0138 Hobøl  119 26 10 16 27 3 3 - 92 23 7 16
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå