Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2015
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  245 735 39 520 20 508 19 012  245 735 39 520 20 508 19 012 . . . .
                         
16 Sør-Trøndelag 14 564 1 927 1 019  908 14 007 2 029 1 151  878  557 -102 -132 30
1601 Trondheim 8 811  812  402  410 8 374 1 092  682  410  437 -280 -280 -
1612 Hemne  100 15 9 6  200 27 10 17 -100 -12 -1 -11
1613 Snillfjord 39 8 5 3 42 8 3 5 -3 - 2 -2
1617 Hitra  220 51 22 29  231 40 16 24 -11 11 6 5
1620 Frøya  182 28 14 14  152 22 7 15 30 6 7 -1
1621 Ørland  252 37 17 20  286 56 30 26 -34 -19 -13 -6
1622 Agdenes 35 10 4 6 66 6 3 3 -31 4 1 3
1624 Rissa  262 50 31 19  274 45 24 21 -12 5 7 -2
1627 Bjugn  266 63 42 21  212 33 14 19 54 30 28 2
1630 Åfjord  113 18 7 11 96 16 6 10 17 2 1 1
1632 Roan 33 7 5 2 42 8 3 5 -9 -1 2 -3
1633 Osen 21 2 - 2 49 8 2 6 -28 -6 -2 -4
1634 Oppdal  200 32 24 8  194 32 22 10 6 - 2 -2
1635 Rennebu 86 24 11 13  100 19 11 8 -14 5 - 5
1636 Meldal  191 51 28 23  187 38 21 17 4 13 7 6
1638 Orkdal  450 84 38 46  441 83 40 43 9 1 -2 3
1640 Røros  183 24 8 16  171 16 5 11 12 8 3 5
1644 Holtålen 79 22 12 10 48 5 - 5 31 17 12 5
1648 Midtre Gauldal  204 40 27 13  258 43 23 20 -54 -3 4 -7
1653 Melhus  892  161 85 76  824  134 79 55 68 27 6 21
1657 Skaun  450 92 51 41  421 86 48 38 29 6 3 3
1662 Klæbu  402 97 58 39  387 62 31 31 15 35 27 8
1663 Malvik  902  168  111 57  793  131 63 68  109 37 48 -11
1664 Selbu  169 30 7 23  123 13 6 7 46 17 1 16
1665 Tydal 22 1 1 - 36 6 2 4 -14 -5 -1 -4
1  Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå