Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2015
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  245 735 39 520 20 508 19 012  245 735 39 520 20 508 19 012 . . . .
                         
14 Sogn og Fjordane 3 609  609  343  266 4 341  588  291  297 -732 21 52 -31
1401 Flora  337 69 30 39  424 75 25 50 -87 -6 5 -11
1411 Gulen 76 11 6 5 73 5 3 2 3 6 3 3
1412 Solund 26 6 4 2 41 9 3 6 -15 -3 1 -4
1413 Hyllestad 43 3 2 1 60 10 6 4 -17 -7 -4 -3
1416 Høyanger  107 20 9 11  206 26 13 13 -99 -6 -4 -2
1417 Vik 81 14 11 3 82 11 3 8 -1 3 8 -5
1418 Balestrand 34 6 1 5 64 15 6 9 -30 -9 -5 -4
1419 Leikanger 96 7 6 1 90 8 2 6 6 -1 4 -5
1420 Sogndal  449 47 23 24  420 34 23 11 29 13 - 13
1421 Aurland 77 18 12 6 58 7 4 3 19 11 8 3
1422 Lærdal 68 7 5 2 70 7 2 5 -2 - 3 -3
1424 Årdal  122 20 11 9  272 25 11 14 -150 -5 - -5
1426 Luster  131 22 15 7  186 32 17 15 -55 -10 -2 -8
1428 Askvoll  109 25 17 8 80 8 3 5 29 17 14 3
1429 Fjaler 90 16 8 8 97 8 3 5 -7 8 5 3
1430 Gaular 83 14 6 8 97 14 8 6 -14 - -2 2
1431 Jølster  131 28 19 9  231 63 27 36 -100 -35 -8 -27
1432 Førde  561 77 49 28  696  117 80 37 -135 -40 -31 -9
1433 Naustdal  148 31 21 10 94 12 9 3 54 19 12 7
1438 Bremanger 86 16 5 11  126 10 2 8 -40 6 3 3
1439 Vågsøy  133 22 13 9  178 23 9 14 -45 -1 4 -5
1441 Selje 88 19 8 11 95 7 4 3 -7 12 4 8
1443 Eid  182 37 23 14  187 16 6 10 -5 21 17 4
1444 Hornindal 21 2 2 - 40 2 1 1 -19 - 1 -1
1445 Gloppen  155 44 23 21  158 19 9 10 -3 25 14 11
1449 Stryn  175 28 14 14  216 25 12 13 -41 3 2 1
1  Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå