Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2015
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  245 735 39 520 20 508 19 012  245 735 39 520 20 508 19 012 . . . .
                         
09 Aust-Agder 5 203  956  471  485 5 191  846  395  451 12  110 76 34
0901 Risør  276 46 22 24  336 47 24 23 -60 -1 -2 1
0904 Grimstad 1 340  238  126  112 1 149  155 87 68  191 83 39 44
0906 Arendal 1 508  279  122  157 1 641  285  132  153 -133 -6 -10 4
0911 Gjerstad 84 8 6 2 99 16 5 11 -15 -8 1 -9
0912 Vegårshei  100 19 11 8 92 17 7 10 8 2 4 -2
0914 Tvedestrand  277 47 21 26  313 45 25 20 -36 2 -4 6
0919 Froland  340 67 37 30  298 56 25 31 42 11 12 -1
0926 Lillesand  554  110 56 54  478 84 37 47 76 26 19 7
0928 Birkenes  280 58 29 29  271 46 17 29 9 12 12 -
0929 Åmli 96 18 12 6 92 17 4 13 4 1 8 -7
0935 Iveland 56 10 5 5 78 17 6 11 -22 -7 -1 -6
0937 Evje og Hornnes  150 24 12 12  135 20 8 12 15 4 4 -
0938 Bygland 51 10 4 6 93 18 8 10 -42 -8 -4 -4
0940 Valle 47 13 6 7 55 10 6 4 -8 3 - 3
0941 Bykle 44 9 2 7 61 13 4 9 -17 -4 -2 -2
1  Tallene omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylkene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå