Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2015
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  245 735 39 520 20 508 19 012  245 735 39 520 20 508 19 012 . . . .
                         
07 Vestfold 13 234 2 336 1 159 1 177 12 546 1 825  871  954  688  511  288  223
0701 Horten 1 444  246  113  133 1 348  190  102 88 96 56 11 45
0702 Holmestrand  575 96 47 49  540 88 41 47 35 8 6 2
0704 Tønsberg 2 811  424  213  211 2 800  383  212  171 11 41 1 40
0706 Sandefjord 1 989  378  185  193 1 719  231  120  111  270  147 65 82
0709 Larvik 1 555  290  150  140 1 484  193 96 97 71 97 54 43
0711 Svelvik  386 72 37 35  409 75 33 42 -23 -3 4 -7
0713 Sande  570  111 55 56  489 81 30 51 81 30 25 5
0714 Hof  175 20 7 13  149 26 8 18 26 -6 -1 -5
0716 Re  608  126 73 53  572 94 33 61 36 32 40 -8
0719 Andebu  378 65 33 32  356 70 32 38 22 -5 1 -6
0720 Stokke  793  149 68 81  789  134 55 79 4 15 13 2
0722 Nøtterøy 1 447  259  134  125 1 385  189 76  113 62 70 58 12
0723 Tjøme  354 64 32 32  356 42 16 26 -2 22 16 6
0728 Lardal  149 36 12 24  150 29 17 12 -1 7 -5 12
1  Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå