Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2015
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  245 735 39 520 20 508 19 012  245 735 39 520 20 508 19 012 - - - -
                         
01 Østfold 15 118 2 899 1 354 1 545 13 603 2 150 1 001 1 149 1 515  749  353  396
0101 Halden 1 305  241  117  124 1 105  176 84 92  200 65 33 32
0104 Moss 2 084  384  178  206 1 927  273  139  134  157  111 39 72
0105 Sarpsborg 2 280  457  195  262 2 049  315  153  162  231  142 42  100
0106 Fredrikstad 3 446  623  300  323 2 860  400  208  192  586  223 92  131
0111 Hvaler  340 84 28 56  289 52 18 34 51 32 10 22
0118 Aremark 84 24 10 14 87 16 8 8 -3 8 2 6
0119 Marker  166 31 18 13  165 32 16 16 1 -1 2 -3
0121 Rømskog 30 4 3 1 25 5 4 1 5 -1 -1 -
0122 Trøgstad  301 64 32 32  304 42 17 25 -3 22 15 7
0123 Spydeberg  419 80 40 40  438  103 23 80 -19 -23 17 -40
0124 Askim  891  180 93 87  837  141 65 76 54 39 28 11
0125 Eidsberg  703  150 56 94  694  120 56 64 9 30 - 30
0127 Skiptvet  219 55 21 34  207 47 16 31 12 8 5 3
0128 Rakkestad  438 94 39 55  407 78 37 41 31 16 2 14
0135 Råde  535 98 56 42  449 78 33 45 86 20 23 -3
0136 Rygge 1 080  199 93  106  918  137 63 74  162 62 30 32
0137 Våler  379 61 33 28  348 48 19 29 31 13 14 -1
0138 Hobøl  418 70 42 28  494 87 42 45 -76 -17 - -17
1  Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå