Statistisk sentralbyrå

1 Fødte i alt og enkelt- og flerfødte. Kommune. 2014
Kommune Fødte i alt Antall enkeltfødte barn Antall flerfødte barn Antall tvillingfødte barn Antall trillingfødte barn
Hele landet 59 058 57 115 1 943 1 907 36
           
16 Sør-Trøndelag 3 655 3 532  123  123 -
1601 Trondheim 2 307 2 232 75 75 -
1612 Hemne 37 37 - - -
1613 Snillfjord 8 6 2 2 -
1617 Hitra 52 50 2 2 -
1620 Frøya 54 50 4 4 -
1621 Ørland 68 66 2 2 -
1622 Agdenes 12 12 - - -
1624 Rissa 73 73 - - -
1627 Bjugn 59 59 - - -
1630 Åfjord 42 40 2 2 -
1632 Roan 4 4 - - -
1633 Osen 5 5 - - -
1634 Oppdal 69 69 - - -
1635 Rennebu 23 23 - - -
1636 Meldal 38 38 - - -
1638 Orkdal  118  112 6 6 -
1640 Røros 39 39 - - -
1644 Holtålen 10 10 - - -
1648 Midtre Gauldal 69 65 4 4 -
1653 Melhus  187  177 10 10 -
1657 Skaun 99 93 6 6 -
1662 Klæbu 73 71 2 2 -
1663 Malvik  163  155 8 8 -
1664 Selbu 42 42 - - -
1665 Tydal 4 4 - - -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå