Statistisk sentralbyrå

1 Fødte i alt og enkelt- og flerfødte. Kommune. 2015
Kommune Fødte i alt Antall enkeltfødte barn Antall flerfødte barn Antall tvillingfødte barn Antall trillingfødte barn
Hele landet 59 058 57 115 1 943 1 907 36
           
07 Vestfold 2 403 2 327 76 76 -
0701 Horten  260  258 2 2 -
0702 Holmestrand 97 91 6 6 -
0704 Tønsberg  447  435 12 12 -
0706 Sandefjord  447  427 20 20 -
0709 Larvik  414  404 10 10 -
0711 Svelvik 58 58 - - -
0713 Sande 92 86 6 6 -
0714 Hof 24 24 - - -
0716 Re 99 97 2 2 -
0719 Andebu 67 65 2 2 -
0720 Stokke  137  127 10 10 -
0722 Nøtterøy  196  190 6 6 -
0723 Tjøme 41 41 - - -
0728 Lardal 24 24 - - -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå