Statistisk sentralbyrå

1 Fødte i alt og enkelt- og flerfødte. Kommune. 2015
Kommune Fødte i alt Antall enkeltfødte barn Antall flerfødte barn Antall tvillingfødte barn Antall trillingfødte barn
Hele landet 59 058 57 115 1 943 1 907 36
           
01 Østfold 2 800 2 715 85 82 3
0101 Halden  288  282 6 6 -
0104 Moss  335  321 14 14 -
0105 Sarpsborg  572  554 18 18 -
0106 Fredrikstad  734  709 25 22 3
0111 Hvaler 23 23 - - -
0118 Aremark 12 12 - - -
0119 Marker 34 34 - - -
0121 Rømskog 2 2 - - -
0122 Trøgstad 45 45 - - -
0123 Spydeberg 61 59 2 2 -
0124 Askim  139  137 2 2 -
0125 Eidsberg 95 87 8 8 -
0127 Skiptvet 36 36 - - -
0128 Rakkestad 77 75 2 2 -
0135 Råde 81 77 4 4 -
0136 Rygge  148  146 2 2 -
0137 Våler 62 62 - - -
0138 Hobøl 56 54 2 2 -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå