Statistisk sentralbyrå

1 Levendefødte, etter kjønn og mors alder. Kommune. 2015
  Levendefødte Mors alder
  I alt Gutter Jenter -29 år 30 år og over
Hele landet 59 058 30 369 28 689 27 093 31 965
14 Sogn og Fjordane 1 097  560  537  550  547
1401 Flora  117 51 66 67 50
1411 Gulen 31 22 9 16 15
1412 Solund 5 2 3 4 1
1413 Hyllestad 7 3 4 2 5
1416 Høyanger 31 21 10 18 13
1417 Vik 23 11 12 12 11
1418 Balestrand 12 5 7 5 7
1419 Leikanger 27 18 9 10 17
1420 Sogndal 84 37 47 48 36
1421 Aurland 18 7 11 9 9
1422 Lærdal 18 9 9 8 10
1424 Årdal 44 27 17 24 20
1426 Luster 52 25 27 24 28
1428 Askvoll 33 16 17 19 14
1429 Fjaler 22 10 12 10 12
1430 Gaular 32 15 17 13 19
1431 Jølster 29 17 12 17 12
1432 Førde  165 95 70 86 79
1433 Naustdal 35 15 20 17 18
1438 Bremanger 25 15 10 11 14
1439 Vågsøy 56 36 20 31 25
1441 Selje 23 12 11 8 15
1443 Eid 62 27 35 24 38
1444 Hornindal 11 4 7 7 4
1445 Gloppen 52 23 29 24 28
1449 Stryn 83 37 46 36 47
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå