Statistisk sentralbyrå

1 Levendefødte, etter kjønn og mors alder. Kommune. 2015
  Levendefødte Mors alder
  I alt Gutter Jenter -29 år 30 år og over
Hele landet 59 058 30 369 28 689 27 093 31 965
01 Østfold 2 800 1 437 1 363 1 428 1 372
0101 Halden  288  133  155  163  125
0104 Moss  335  189  146  127  208
0105 Sarpsborg  572  295  277  328  244
0106 Fredrikstad  734  357  377  380  354
0111 Hvaler 23 16 7 9 14
0118 Aremark 12 7 5 5 7
0119 Marker 34 19 15 19 15
0121 Rømskog 2 2 - - 2
0122 Trøgstad 45 22 23 26 19
0123 Spydeberg 61 38 23 25 36
0124 Askim  139 75 64 69 70
0125 Eidsberg 95 51 44 49 46
0127 Skiptvet 36 15 21 18 18
0128 Rakkestad 77 43 34 45 32
0135 Råde 81 45 36 39 42
0136 Rygge  148 75 73 62 86
0137 Våler 62 31 31 33 29
0138 Hobøl 56 24 32 31 25
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå