Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter bostedsstrøk. Fylke. 2015
  Alder
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet  373 954  433 578  188 886  129 186
tettbygd strøk  310 160  352 308  150 938  103 181
spredtbygd strøk 63 249 80 547 37 706 25 861
uspesifisert strøk  545  723  242  144
09 Aust-Agder 8 277 9 942 4 501 3 122
tettbygd strøk 6 022 7 183 3 298 2 265
spredtbygd strøk 2 252 2 753 1 201  856
uspesifisert strøk 3 6 2 1
0901 Risør  410  501  269  205
tettbygd strøk  258  299  187  137
spredtbygd strøk  152  202 82 68
uspesifisert strøk - - - -
0904 Grimstad 1 645 2 030  884  642
tettbygd strøk 1 376 1 696  745  542
spredtbygd strøk  269  334  139  100
uspesifisert strøk - - - -
0906 Arendal 3 093 3 748 1 661 1 166
tettbygd strøk 2 680 3 270 1 466  998
spredtbygd strøk  413  474  194  167
uspesifisert strøk - 4 1 1
0911 Gjerstad  137  179  112 60
tettbygd strøk 50 57 41 20
spredtbygd strøk 87  122 71 40
uspesifisert strøk - - - -
0912 Vegårshei  150  201 79 63
tettbygd strøk 58 67 27 27
spredtbygd strøk 92  134 52 36
uspesifisert strøk - - - -
0914 Tvedestrand  390  480  230  149
tettbygd strøk  152  191 95 55
spredtbygd strøk  237  289  135 94
uspesifisert strøk 1 - - -
0919 Froland  462  526  243  142
tettbygd strøk  284  255  114 81
spredtbygd strøk  178  271  129 61
uspesifisert strøk - - - -
0926 Lillesand  844  933  418  255
tettbygd strøk  625  698  322  195
spredtbygd strøk  218  234 96 60
uspesifisert strøk 1 1 - -
0928 Birkenes  457  509  204  139
tettbygd strøk  222  248  114 75
spredtbygd strøk  235  261 90 64
uspesifisert strøk - - - -
0929 Åmli  114  141 83 61
tettbygd strøk 47 68 36 24
spredtbygd strøk 66 72 46 37
uspesifisert strøk 1 1 1 -
0935 Iveland  121  106 50 37
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk  121  106 50 37
uspesifisert strøk - - - -
0937 Evje og Hornnes  283  336  121 97
tettbygd strøk  198  221 85 67
spredtbygd strøk 85  115 36 30
uspesifisert strøk - - - -
0938 Bygland 53 89 51 40
tettbygd strøk 15 31 18 13
spredtbygd strøk 38 58 33 27
uspesifisert strøk - - - -
0940 Valle 58 96 57 32
tettbygd strøk 18 25 19 6
spredtbygd strøk 40 71 38 26
uspesifisert strøk - - - -
0941 Bykle 60 67 39 34
tettbygd strøk 39 57 29 25
spredtbygd strøk 21 10 10 9
uspesifisert strøk - - - -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå