Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter bostedsstrøk. Fylke. 2015
  Alder
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet  373 954  433 578  188 886  129 186
tettbygd strøk  310 160  352 308  150 938  103 181
spredtbygd strøk 63 249 80 547 37 706 25 861
uspesifisert strøk  545  723  242  144
07 Vestfold 15 952 20 170 9 087 6 335
tettbygd strøk 13 503 17 031 7 704 5 396
spredtbygd strøk 2 442 3 125 1 377  935
uspesifisert strøk 7 14 6 4
0701 Horten 1 794 2 142 1 029  706
tettbygd strøk 1 704 2 025  966  673
spredtbygd strøk 90  117 63 33
uspesifisert strøk - - - -
0702 Holmestrand  691  835  392  259
tettbygd strøk  578  709  320  212
spredtbygd strøk  113  126 72 47
uspesifisert strøk - - - -
0704 Tønsberg 2 834 3 369 1 461  987
tettbygd strøk 2 705 3 171 1 385  945
spredtbygd strøk  128  194 75 40
uspesifisert strøk 1 4 1 2
0706 Sandefjord 2 941 3 814 1 723 1 247
tettbygd strøk 2 796 3 606 1 631 1 190
spredtbygd strøk  144  206 88 57
uspesifisert strøk 1 2 4 -
0709 Larvik 2 761 3 488 1 565 1 125
tettbygd strøk 2 279 2 951 1 293  943
spredtbygd strøk  482  532  272  182
uspesifisert strøk - 5 - -
0711 Svelvik  371  549  253  163
tettbygd strøk  340  475  231  150
spredtbygd strøk 30 74 22 13
uspesifisert strøk 1 - - -
0713 Sande  660  881  348  237
tettbygd strøk  455  576  239  151
spredtbygd strøk  205  304  109 86
uspesifisert strøk - 1 - -
0714 Hof  191  290  131 74
tettbygd strøk  100  141 65 39
spredtbygd strøk 91  149 66 35
uspesifisert strøk - - - -
0716 Re  661  878  355  281
tettbygd strøk  249  371  142  115
spredtbygd strøk  410  507  213  166
uspesifisert strøk 2 - - -
0719 Andebu  444  513  238  141
tettbygd strøk  247  318  149 89
spredtbygd strøk  196  195 89 51
uspesifisert strøk 1 - - 1
0720 Stokke  804  980  455  315
tettbygd strøk  576  663  326  229
spredtbygd strøk  228  316  128 86
uspesifisert strøk - 1 1 -
0722 Nøtterøy 1 397 1 902  858  607
tettbygd strøk 1 279 1 753  790  546
spredtbygd strøk  117  149 68 61
uspesifisert strøk 1 - - -
0723 Tjøme  246  329  179  143
tettbygd strøk  174  240  144  101
spredtbygd strøk 72 88 35 41
uspesifisert strøk - 1 - 1
0728 Lardal  157  200  100 50
tettbygd strøk 21 32 23 13
spredtbygd strøk  136  168 77 37
uspesifisert strøk - - - -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå