Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter bostedsstrøk. Fylke. 2015
  Alder
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet  373 954  433 578  188 886  129 186
tettbygd strøk  310 160  352 308  150 938  103 181
spredtbygd strøk 63 249 80 547 37 706 25 861
uspesifisert strøk  545  723  242  144
01 Østfold 19 117 23 777 10 848 7 460
tettbygd strøk 16 384 20 375 9 246 6 331
spredtbygd strøk 2 701 3 355 1 585 1 121
uspesifisert strøk 32 47 17 8
0101 Halden 1 980 2 495 1 102  742
tettbygd strøk 1 714 2 170  942  628
spredtbygd strøk  263  316  160  114
uspesifisert strøk 3 9 - -
0104 Moss 2 089 2 531 1 120  780
tettbygd strøk 2 056 2 484 1 099  771
spredtbygd strøk 26 39 17 5
uspesifisert strøk 7 8 4 4
0105 Sarpsborg 3 695 4 559 2 062 1 431
tettbygd strøk 3 345 4 146 1 887 1 289
spredtbygd strøk  346  403  173  142
uspesifisert strøk 4 10 2 -
0106 Fredrikstad 5 151 6 456 2 891 2 025
tettbygd strøk 4 827 5 997 2 669 1 882
spredtbygd strøk  315  457  218  143
uspesifisert strøk 9 2 4 -
0111 Hvaler  224  316  162  113
tettbygd strøk  142  200  106 81
spredtbygd strøk 81  115 56 32
uspesifisert strøk 1 1 - -
0118 Aremark 85  114 64 27
tettbygd strøk 18 34 20 6
spredtbygd strøk 67 80 44 21
uspesifisert strøk - - - -
0119 Marker  214  262  134 99
tettbygd strøk  112  136 85 56
spredtbygd strøk  102  126 49 43
uspesifisert strøk - - - -
0121 Rømskog 41 44 29 16
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 41 44 29 16
uspesifisert strøk - - - -
0122 Trøgstad  350  430  182  151
tettbygd strøk  172  230 97 77
spredtbygd strøk  177  200 85 74
uspesifisert strøk 1 - - -
0123 Spydeberg  396  501  222  188
tettbygd strøk  278  393  168  110
spredtbygd strøk  118  108 54 78
uspesifisert strøk - - - -
0124 Askim 1 080 1 340  571  403
tettbygd strøk  981 1 193  520  356
spredtbygd strøk 97  142 49 45
uspesifisert strøk 2 5 2 2
0125 Eidsberg  752  938  478  292
tettbygd strøk  512  618  327  205
spredtbygd strøk  237  315  147 85
uspesifisert strøk 3 5 4 2
0127 Skiptvet  272  356  165  111
tettbygd strøk  130  156 60 46
spredtbygd strøk  142  200  105 65
uspesifisert strøk - - - -
0128 Rakkestad  541  674  318  192
tettbygd strøk  300  371  191  110
spredtbygd strøk  239  300  127 82
uspesifisert strøk 2 3 - -
0135 Råde  468  594  301  166
tettbygd strøk  349  453  230  123
spredtbygd strøk  119  140 70 43
uspesifisert strøk - 1 1 -
0136 Rygge  930 1 295  629  459
tettbygd strøk  848 1 177  580  420
spredtbygd strøk 82  117 49 39
uspesifisert strøk - 1 - -
0137 Våler  432  465  203  125
tettbygd strøk  296  315  119 77
spredtbygd strøk  136  149 84 48
uspesifisert strøk - 1 - -
0138 Hobøl  417  407  215  140
tettbygd strøk  304  302  146 94
spredtbygd strøk  113  104 69 46
uspesifisert strøk - 1 - -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå