Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2016
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 127 402  370 121  441 838  186 284  129 159
Gutter  577 845  189 879  226 268 95 171 66 527
Jenter  549 557  180 242  215 570 91 113 62 632
           
16 Sør-Trøndelag 66 275 22 366 25 662 10 781 7 466
Gutter 33 988 11 438 13 191 5 581 3 778
Jenter 32 287 10 928 12 471 5 200 3 688
1601 Trondheim 38 329 13 529 14 803 5 958 4 039
Gutter 19 603 6 892 7 597 3 078 2 036
Jenter 18 726 6 637 7 206 2 880 2 003
1612 Hemne  902  268  323  184  127
Gutter  465  145  161 91 68
Jenter  437  123  162 93 59
1613 Snillfjord  173 53 62 38 20
Gutter  104 27 40 22 15
Jenter 69 26 22 16 5
1617 Hitra  898  285  339  156  118
Gutter  464  136  187 82 59
Jenter  434  149  152 74 59
1620 Frøya  976  344  350  161  121
Gutter  479  160  185 81 53
Jenter  497  184  165 80 68
1621 Ørland 1 051  347  384  191  129
Gutter  531  173  197 97 64
Jenter  520  174  187 94 65
1622 Agdenes  321 93  132 49 47
Gutter  161 46 71 22 22
Jenter  160 47 61 27 25
1624 Rissa 1 462  431  576  259  196
Gutter  760  226  298  139 97
Jenter  702  205  278  120 99
1627 Bjugn 1 022  365  388  160  109
Gutter  526  189  202 81 54
Jenter  496  176  186 79 55
1630 Åfjord  639  185  227  120  107
Gutter  336 99  114 66 57
Jenter  303 86  113 54 50
1632 Roan  163 46 61 32 24
Gutter 90 25 36 17 12
Jenter 73 21 25 15 12
1633 Osen  186 45 80 30 31
Gutter 97 29 40 14 14
Jenter 89 16 40 16 17
1634 Oppdal 1 473  472  540  270  191
Gutter  759  247  269  140  103
Jenter  714  225  271  130 88
1635 Rennebu  505  130  205 98 72
Gutter  266 71  105 51 39
Jenter  239 59  100 47 33
1636 Meldal  801  264  290  150 97
Gutter  391  130  140 75 46
Jenter  410  134  150 75 51
1638 Orkdal 2 657  832 1 087  437  301
Gutter 1 423  463  563  246  151
Jenter 1 234  369  524  191  150
1640 Røros 1 007  263  411  193  140
Gutter  503  127  207 96 73
Jenter  504  136  204 97 67
1644 Holtålen  383 92  171 55 65
Gutter  176 38 80 25 33
Jenter  207 54 91 30 32
1648 Midtre Gauldal 1 316  445  457  237  177
Gutter  666  205  233  126  102
Jenter  650  240  224  111 75
1653 Melhus 3 869 1 243 1 512  664  450
Gutter 1 974  626  776  322  250
Jenter 1 895  617  736  342  200
1657 Skaun 2 026  752  792  286  196
Gutter 1 067  403  411  162 91
Jenter  959  349  381  124  105
1662 Klæbu 1 647  491  689  270  197
Gutter  855  248  368  148 91
Jenter  792  243  321  122  106
1663 Malvik 3 462 1 111 1 365  596  390
Gutter 1 767  580  702  296  189
Jenter 1 695  531  663  300  201
1664 Selbu  872  236  370  160  106
Gutter  456  133  183 87 53
Jenter  416  103  187 73 53
1665 Tydal  135 44 48 27 16
Gutter 69 20 26 17 6
Jenter 66 24 22 10 10
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå