Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2016
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 127 402  370 121  441 838  186 284  129 159
Gutter  577 845  189 879  226 268 95 171 66 527
Jenter  549 557  180 242  215 570 91 113 62 632
           
09 Aust-Agder 25 807 8 131 10 235 4 307 3 134
Gutter 13 222 4 178 5 157 2 269 1 618
Jenter 12 585 3 953 5 078 2 038 1 516
0901 Risør 1 354  393  525  245  191
Gutter  684  205  264  120 95
Jenter  670  188  261  125 96
0904 Grimstad 5 260 1 632 2 112  892  624
Gutter 2 650  817 1 051  459  323
Jenter 2 610  815 1 061  433  301
0906 Arendal 9 555 2 974 3 818 1 577 1 186
Gutter 4 877 1 524 1 913  849  591
Jenter 4 678 1 450 1 905  728  595
0911 Gjerstad  471  140  168 95 68
Gutter  257 72 94 53 38
Jenter  214 68 74 42 30
0912 Vegårshei  486  152  200 79 55
Gutter  238 75  100 40 23
Jenter  248 77  100 39 32
0914 Tvedestrand 1 244  376  495  216  157
Gutter  641  200  247  110 84
Jenter  603  176  248  106 73
0919 Froland 1 384  480  529  233  142
Gutter  710  253  276  109 72
Jenter  674  227  253  124 70
0926 Lillesand 2 515  843  985  401  286
Gutter 1 302  428  475  233  166
Jenter 1 213  415  510  168  120
0928 Birkenes 1 328  442  556  192  138
Gutter  706  226  298  106 76
Jenter  622  216  258 86 62
0929 Åmli  387  118  142 73 54
Gutter  197 62 73 33 29
Jenter  190 56 69 40 25
0935 Iveland  321  128  109 48 36
Gutter  165 64 53 29 19
Jenter  156 64 56 19 17
0937 Evje og Hornnes  831  278  333  131 89
Gutter  448  155  181 67 45
Jenter  383  123  152 64 44
0938 Bygland  228 56 91 46 35
Gutter  110 31 40 23 16
Jenter  118 25 51 23 19
0940 Valle  239 54  104 45 36
Gutter  125 30 56 19 20
Jenter  114 24 48 26 16
0941 Bykle  204 65 68 34 37
Gutter  112 36 36 19 21
Jenter 92 29 32 15 16
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå