Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år, etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2016
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 127 402  370 121  441 838  186 284  129 159
Gutter  577 845  189 879  226 268 95 171 66 527
Jenter  549 557  180 242  215 570 91 113 62 632
           
07 Vestfold 51 493 15 866 20 524 8 883 6 220
Gutter 26 625 8 187 10 725 4 565 3 148
Jenter 24 868 7 679 9 799 4 318 3 072
0701 Horten 5 662 1 750 2 237  981  694
Gutter 2 931  927 1 155  480  369
Jenter 2 731  823 1 082  501  325
0702 Holmestrand 2 175  686  851  350  288
Gutter 1 137  362  453  183  139
Jenter 1 038  324  398  167  149
0704 Tønsberg 8 690 2 869 3 411 1 436  974
Gutter 4 498 1 465 1 782  748  503
Jenter 4 192 1 404 1 629  688  471
0706 Sandefjord 9 739 2 929 3 843 1 752 1 215
Gutter 4 974 1 478 1 987  894  615
Jenter 4 765 1 451 1 856  858  600
0709 Larvik 8 919 2 693 3 611 1 526 1 089
Gutter 4 581 1 402 1 864  783  532
Jenter 4 338 1 291 1 747  743  557
0711 Svelvik 1 310  366  540  242  162
Gutter  667  177  280  129 81
Jenter  643  189  260  113 81
0713 Sande 2 130  650  896  350  234
Gutter 1 118  323  486  188  121
Jenter 1 012  327  410  162  113
0714 Hof  676  188  272  136 80
Gutter  351 98  140 76 37
Jenter  325 90  132 60 43
0716 Re 2 158  670  895  350  243
Gutter 1 134  347  486  175  126
Jenter 1 024  323  409  175  117
0719 Andebu 1 337  441  524  214  158
Gutter  699  229  290  107 73
Jenter  638  212  234  107 85
0720 Stokke 2 566  818  993  448  307
Gutter 1 355  438  519  234  164
Jenter 1 211  380  474  214  143
0722 Nøtterøy 4 723 1 403 1 905  836  579
Gutter 2 415  722  978  433  282
Jenter 2 308  681  927  403  297
0723 Tjøme  885  249  346  157  133
Gutter  471  134  181 82 74
Jenter  414  115  165 75 59
0728 Lardal  523  154  200  105 64
Gutter  294 85  124 53 32
Jenter  229 69 76 52 32
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå