Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2016
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 127 402  370 121  441 838  186 284  129 159
Gutter  577 845  189 879  226 268 95 171 66 527
Jenter  549 557  180 242  215 570 91 113 62 632
01 Østfold 61 291 18 759 24 288 10 842 7 402
Gutter 31 699 9 684 12 551 5 679 3 785
Jenter 29 592 9 075 11 737 5 163 3 617
0101 Halden 6 288 1 936 2 525 1 105  722
Gutter 3 253  988 1 290  601  374
Jenter 3 035  948 1 235  504  348
0104 Moss 6 612 2 086 2 626 1 125  775
Gutter 3 403 1 076 1 339  585  403
Jenter 3 209 1 010 1 287  540  372
0105 Sarpsborg 11 756 3 603 4 647 2 086 1 420
Gutter 6 031 1 856 2 384 1 105  686
Jenter 5 725 1 747 2 263  981  734
0106 Fredrikstad 16 516 4 986 6 638 2 904 1 988
Gutter 8 526 2 552 3 465 1 502 1 007
Jenter 7 990 2 434 3 173 1 402  981
0111 Hvaler  804  217  332  141  114
Gutter  431  115  178 76 62
Jenter  373  102  154 65 52
0118 Aremark  298 85  111 70 32
Gutter  153 46 61 35 11
Jenter  145 39 50 35 21
0119 Marker  701  207  247  139  108
Gutter  373  114  124 76 59
Jenter  328 93  123 63 49
0121 Rømskog  125 33 45 32 15
Gutter 67 18 27 14 8
Jenter 58 15 18 18 7
0122 Trøgstad 1 112  346  427  200  139
Gutter  575  178  231  101 65
Jenter  537  168  196 99 74
0123 Spydeberg 1 329  407  490  235  197
Gutter  722  224  255  127  116
Jenter  607  183  235  108 81
0124 Askim 3 360 1 054 1 395  543  368
Gutter 1 765  557  731  289  188
Jenter 1 595  497  664  254  180
0125 Eidsberg 2 465  715  970  461  319
Gutter 1 279  361  514  237  167
Jenter 1 186  354  456  224  152
0127 Skiptvet  890  269  341  170  110
Gutter  437  140  163 87 47
Jenter  453  129  178 83 63
0128 Rakkestad 1 735  546  682  311  196
Gutter  886  272  351  165 98
Jenter  849  274  331  146 98
0135 Råde 1 546  491  605  271  179
Gutter  849  284  333  137 95
Jenter  697  207  272  134 84
0136 Rygge 3 315  928 1 289  637  461
Gutter 1 719  468  650  340  261
Jenter 1 596  460  639  297  200
0137 Våler 1 264  441  495  200  128
Gutter  645  227  249  102 67
Jenter  619  214  246 98 61
0138 Hobøl 1 175  409  423  212  131
Gutter  585  208  206  100 71
Jenter  590  201  217  112 60
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå