Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstenesta pr. 31. desember. Kommune. 2015
Kommune I alt Sosionomar Barnevernpedagogar Anna høgskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Anna utdanning/ufaglærte Ledige stillingar Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-17 år Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-22 år
Heile landet 5 296,1 1 546,0 2 536,9  737,8  336,1  139,3  164,5 4,7 3,6
                   
Sør-Trøndelag  379,2 99,9  188,5 55,3 35,5 0,0 6,9 5,7 4,3
1601 Trondheim  270,7 75,0  125,7 40,4 29,6 .. 6,2 7,1 5,2
1612 Hemne 5,2 1,7 1,0 2,0 0,5 .. 0,0 5,8 4,3
1613 Snillfjord 1,4 1,4 .. .. .. .. 0,0 8,1 5,6
1617 Hitra 4,0 0,5 1,0 2,0 0,5 .. 0,0 4,5 3,4
1620 Frøya 4,0 0,5 2,0 1,0 0,5 .. 0,0 4,1 3,1
1621 Ørland 5,0 .. 3,7 1,0 0,3 .. 0,0 4,8 3,5
1622 Agdenes 1,2 .. 0,7 0,4 0,1 .. 0,0 3,7 2,7
1624 Rissa 6,0 1,0 3,6 1,0 0,4 .. 0,0 4,1 3,2
1627 Bjugn 4,8 1,6 2,9 .. 0,3 .. 0,0 4,7 3,6
1630 Åfjord 2,5 1,0 1,4 .. 0,1 .. 0,0 3,9 2,8
1632 Roan 1,3 .. 1,2 .. 0,1 .. 0,0 8,0 5,6
1633 Osen 1,3 .. 1,2 .. 0,1 .. 0,0 7,0 5,4
1634 Oppdal 5,6 2,0 2,2 1,0 0,4 0,0 0,0 3,8 3,0
1635 Rennebu 2,4 0,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 3,5
1636 Meldal 3,7 .. 2,2 1,2 0,3 .. 0,0 4,6 3,6
1638 Orkdal 8,0 .. 5,6 1,9 0,5 .. 0,0 3,0 2,4
1640 Røros 3,7 1,2 1,2 0,9 0,4 .. 0,4 3,7 2,7
1644 Holtålen 1,9 0,6 0,6 0,5 0,2 0,0 0,2 5,0 3,7
1648 Midtre Gauldal 6,3 .. 4,0 2,0 0,3 .. 0,1 4,8 3,7
1653 Melhus 15,0 6,0 9,0 .. .. .. 0,0 3,9 3,0
1657 Skaun 5,7 1,5 3,8 .. 0,4 .. 0,0 2,8 2,3
1662 Klæbu 4,7 1,0 3,7 .. .. .. 0,0 2,9 2,3
1663 Malvik 9,5 2,0 7,5 .. 0,0 0,0 0,0 2,7 2,2
1664 Selbu 3,6 1,3 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 4,1 3,2
1665 Tydal 1,7 1,0 0,5 .. 0,2 .. 0,0 12,6 8,5
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå