Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstenesta pr. 31. desember. Kommune. 2015
Kommune I alt Sosionomar Barnevernpedagogar Anna høgskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Anna utdanning/ufaglærte Ledige stillingar Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-17 år Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-22 år
Heile landet 5 296,1 1 546,0 2 536,9  737,8  336,1  139,3  164,5 4,7 3,6
                   
Sogn og Fjordane  110,8 42,4 48,2 12,3 3,2 4,7 3,3 4,5 3,5
1401 Flora 9,6 5,0 3,5 0,3 0,8 0,0 0,0 3,4 2,6
1411 Gulen 2,5 .. 2,0 0,5 .. .. 0,0 5,1 3,8
1412 Solund 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 4,6 3,4
1413 Hyllestad 1,3 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 5,0 3,7
1416 Høyanger 3,3 2,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 2,8
1417 Vik 2,7 1,0 .. 1,7 .. .. 0,7 5,1 3,8
1418 Balestrand 2,0 0,5 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 8,1 6,0
1419 Leikanger 2,0 0,6 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,7 2,9
1420 Sogndal 5,0 1,3 3,5 .. 0,2 .. 0,1 2,9 2,2
1421 Aurland 2,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 7,9 5,9
1422 Lærdal 2,5 1,0 1,0 0,5 .. .. 0,0 6,0 4,4
1424 Årdal 4,0 3,0 1,0 .. .. .. 0,0 3,9 2,9
1426 Luster 3,7 1,0 2,6 0,0 0,1 0,0 0,1 3,2 2,5
1428 Askvoll 2,8 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,5 3,4
1429 Fjaler 2,9 1,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,3 4,6 3,2
1430 Gaular 4,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 5,6 4,4
1431 Jølster 2,6 1,0 1,5 .. 0,1 .. 0,0 3,5 2,8
1432 Førde 12,7 7,0 4,0 0,5 1,2 0,0 0,0 4,0 3,1
1433 Naustdal 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,5
1438 Bremanger 3,2 2,0 .. 1,0 0,2 .. 1,0 4,0 3,0
1439 Vågsøy 6,2 1,0 5,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,7 3,6
1441 Selje 3,0 1,0 2,0 .. .. .. 0,0 5,4 4,0
1443 Eid 13,7 4,0 5,7 2,0 .. 2,0 0,0 9,7 7,5
1444 Hornindal 0,7 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 2,5 2,0
1445 Gloppen 9,4 1,0 2,7 3,0 .. 2,7 0,0 7,2 5,5
1449 Stryn 4,9 .. 4,7 .. 0,2 .. 0,0 2,9 2,3
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå