Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstenesta pr. 31. desember. Kommune. 2015
Kommune I alt Sosionomar Barnevernpedagogar Anna høgskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Anna utdanning/ufaglærte Ledige stillingar Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-17 år Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-22 år
Heile landet 5 296,1 1 546,0 2 536,9  737,8  336,1  139,3  164,5 4,7 3,6
                   
Aust-Agder  112,9 62,0 23,7 17,7 5,4 4,1 0,4 4,4 3,4
0901 Risør 5,4 1,0 2,0 1,5 0,3 0,6 0,0 4,0 3,0
0904 Grimstad 27,7 11,4 3,5 8,0 1,8 3,0 0,0 5,3 4,0
0906 Arendal 38,6 27,6 8,0 1,0 2,0 0,0 0,4 4,0 3,1
0911 Gjerstad 2,3 .. 1,9 0,4 .. .. 0,0 4,9 3,6
0912 Vegårshei 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,3
0914 Tvedestrand 6,2 2,0 2,8 1,2 0,2 0,0 0,0 5,0 3,9
0919 Froland 5,5 3,5 1,5 .. .. 0,5 0,0 4,0 3,1
0926 Lillesand 8,8 5,0 1,0 2,0 0,8 0,0 0,0 3,5 2,8
0928 Birkenes 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,3
0929 Åmli 3,0 2,0 1,0 .. 0,0 0,0 0,0 7,8 6,0
0935 Iveland 1,5 1,5 .. .. .. .. 0,0 4,7 3,7
0937 Evje og Hornnes 4,3 4,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 5,2 4,0
0938 Bygland 1,2 .. .. 1,2 .. .. 0,0 5,3 4,1
0940 Valle 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,0 3,6
0941 Bykle 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,9 4,5
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå