Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstenesta pr. 31. desember. Kommune. 2015
Kommune I alt Sosionomar Barnevernpedagogar Anna høgskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Anna utdanning/ufaglærte Ledige stillingar Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-17 år Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-22 år
Heile landet 5 296,1 1 546,0 2 536,9  737,8  336,1  139,3  164,5 4,7 3,6
                   
Vestfold  243,7 43,7  147,4 30,9 12,2 9,5 2,0 4,7 3,6
0701Horten 25,1 4,0 18,1 0,5 2,5 0,0 1,0 4,4 3,4
0702 Holmestrand 9,0 2,0 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,1 3,2
0704 Tønsberg 42,6 12,5 19,6 7,5 2,0 1,0 1,0 4,9 3,8
0706 Sandefjord 38,0 6,1 28,1 2,0 1,0 0,8 0,0 3,9 3,0
0709 Larvik 52,6 5,0 31,8 7,0 2,8 6,0 0,0 5,9 4,5
0711 Svelvik 10,0 1,0 5,0 4,0 .. .. 0,0 7,6 5,9
0713 Sande 8,5 2,0 4,0 1,0 0,5 1,0 0,0 4,0 3,1
0714 Hof 3,5 .. 3,0 0,5 .. .. 0,0 5,2 4,1
0716 Re 11,8 4,0 6,0 1,0 0,8 .. 0,0 5,5 4,3
0719 Andebu 6,4 2,1 4,1 0,0 0,0 0,2 0,0 4,8 3,7
0720 Stokke 10,6 1,0 7,6 2,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,2
0722 Nøtterøy 19,2 4,0 10,0 3,3 1,4 0,5 0,0 4,1 3,1
0723 Tjøme 3,4 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 3,8 2,8
0728 Lardal 3,0 .. 2,8 .. 0,2 .. 0,0 5,7 4,5
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå