Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjekpetiltak. Kommune. 2015
Kommune I løpet av året På slutten av året Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 53 439 10 069 43 370 36 811 9 008 27 803 25,2
               
Sør-Trøndelag i alt 2 602  522 2 080 1 807  461 1 346 20,5
1601 Trondheim 1 234  278  956  827  248  579 15,9
1612 Hemne 60 8 52 36 6 30 29,9
1613 Snillfjord 13 4 9 9 4 5 35,7
1617 Hitra 47 16 31 35 15 20 29,7
1620 Frøya 32 7 25 23 7 16 18,1
1621 Ørland 82 18 64 63 16 47 43,6
1622 Agdenes 4 .. .. 4 .. .. 8,9
1624 Rissa 73 14 59 52 12 40 27,5
1627 Bjugn 77 13 64 62 11 51 46,4
1630 Åfjord 34 .. .. 27 .. .. 30,6
1632 Roan 11 4 7 11 4 7 47,6
1633 Osen 10 .. .. 9 .. .. 37,3
1634 Oppdal 61 12 49 44 10 34 23,3
1635 Rennebu 36 6 30 25 6 19 36,9
1636 Meldal 42 16 26 36 13 23 34,6
1638 Orkdal  111 27 84 87 25 62 26,0
1640 Røros 59 .. .. 44 .. .. 31,6
1644 Holtålen 25 .. .. 16 .. .. 31,5
1648 Midtre Gauldal  117 8  109  100 8 92 58,1
1653 Melhus  174 41  133  103 35 68 20,9
1657 Skaun 62 9 53 35 6 29 14,3
1662 Klæbu 77 6 71 49 6 43 23,6
1663 Malvik  124 19  105 81 16 65 18,4
1664 Selbu 27 7 20 21 5 16 18,7
1665 Tydal 10 .. .. 8 .. .. 39,8
1  Gjelder barn 0-22 år.
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå